CocktailAudio aplikacja sterująca MusicX Neo

0.01 In stock CocktailAudio aplikacja sterująca MusicX Neo
 • Kod produktu COCKTAILAUDIO-MUSICX-NEO

Cena:

0,01 zł

szt.

Dostawa (Delivery) 10 dni


Koszt dostawy: 14,69


 • Zamówienia on-line powyżej 1000,00 zł wysyłamy do Ciebie GRATIS
 • Wszystkie produkty wysyłamy na terenie Polski, do krajów EU oraz na cały świat

CoctailAudio MusicX Neo - aplikacja sterująca dla telefonów i tabletów.Aplikację sterującą dla urządzeń Cocktail Audio: „MusicX Neo” można dla urządzeń z systemem Android pobrać z portalu Google Play.
W przypadku urządzeń firmy Apple aplikacja dostępna jest w portalu App Store.
Aplikacja dostępna jest też w dedykowanym portalu firmy Novatron - producenta urządzeń Cocktail Audio.
Loga sklepów z aplikacjami
Bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji MusicX Neo pojawia się menu. Pierwsza pozycja w menu to wybór urządzenia Cocktail Audio: Select Device. Opcja ta umożliwia wybór jednego z kilku urządzeń Cocktail Audio dostępnych w sieci lokalnej. Wyświetlana jest lista wszystkich odtwarzaczy Cocktail Audio wykrytych w sieci lokalnej:Aplikacja musix neo ekran połączenia       Aplikacja musix neo ekran wyboru urządzenia         Aplikacja musix neo menu główne         Aplikacja musix neo ekran wyboru serwisu streamingowegoUwaga: urządzenie i aplikacja sterująca muszą znajdować się w tej samej sieci lokalnej LAN. W przypadku sieci radiowej WiFi brak wykrytych urządzeń może wskazywać na nieprawidłową obsługę komunikacji multicast przez punkt dostępowy (np. w urządzeniach MikroTik wymaga ustawienia opcji multicast-helper=full).

Kolejną pozycją w menu jest: WOL Power ON – budzenie urządzenia w sieci LAN. Funkcja WOL Power ON umożliwia zdalne włączenie urządzenia znajdującego się w sieci LAN (Wake On LAN). Aby skorzystać z tej funkcii należy ją wcześniej włączyć w menu urządzenia. Zarówno telefon/tablet jak i odtwarzacz muszą znajdować się w tej samej sieci LAN.

 

Po wybraniu urządzenia Cocktail Audio z menu przechodzimy do głównego interfejsu aplikacji „MusicX Neo”

Przycisk menu głównego (trzy kreski) znajduje się w lewym dolnym rogu (lub jest nim miniaturka okładki odtwarzanego utworu).

Przycisk menu kontekstowego (trzy kreski) zajmuje prawy górny róg ekranu - sortowanie, wyświetlanie listy, dodawanie do kolejki odtwarzania.

Menu główne składa się z następujących pozycji:

 

 • Music DB – baza lokalnie zapisanych utworów muzycznych

 • Audio CD – odtwarzacz CD

 • PlayList – listy odtwarzanych utworów z bazy lokalnej

 • Browser – menedżer plików

 • Internet Service – sieciowe usługi streamingowe (Tidal, Deezer, Spotify itp.)

 • Input – wejścia urządzenia (umożliwia przełączanie wejść)

 • FM Radio – radio FM (wymaga anteny zewnętrznej)

 • DAB Radio – radio DAB (wymaga anteny zewnętrznej)

 • Group Play

 • Setup - ustawienia

 • Select Device – wybór urządzenia CoctailAudio

 • Power Off – wyłączenie wybranego urządzenia.

Pozycja w menu Odtwarzacz CD pojawia się nawet w urządzeniach bez odtwarzacza CD. Wynika to z faktu, że do urządzenia można podłączyć przez złącze USB zewnętrzny odtwarzacz lub nagrywarkę, co umożliwia skopiowanie treści płyty audio do zasobów lokalnych (zewnętrzny odtwarzacz nie służy do odtwarzania muzyki).

Menu Internet Service umożliwia skorzystanie z następujących usług muzycznych w sieci internet:

 • Qubuz

 • Internet Radio

 • Podcasts

 • Tidal

 • Deezer

 • Napster

 • HighResAudio

 • Amazon Music

Jednym z najbardziej popularnych serwisów muzycznych jest Tidal, który umożliwia dostęp do treści muzycznej o wysokiej rozdzielczości (high resolution) dorównującej lub przewyższającej (w trybie MASTER) jakość dźwięku nagranego na płytach CD


 

Aplikacja musix neo ekran logowania Tidal

        Aplikacja musix neo ekran logowania Tidal       Aplikacja musix neo menu Tidal      Aplikacja musix neo ekran playlisty Tidal
Po wybraniu usługi Tidal urządzenie prosi o podanie loginu i hasła do serwisu. Po pierwszym zalogowaniu w oprogramowaniu urządzenia następuje połączenie z serwisem Tidal po czym pokazuje się ekran serwisu Tidal, który wymaga ponownego zalogowania się do serwisu. Po wpisaniu hasła przechodzimy do menu Tidala.

 

Menu z usługami Tidala jest przewijalne i rozszerzalne. Występują w nim te wszystkie elementy, które można odnaleźć w aplikacji Tidal na telefony komórkowe lub tablety.   

 

 

Możemy na przykład wybrać utworzoną wcześniej playlistę. Aby odtworzyć utwory z playlisty w menu kontekstowym w prawym górnym rogu ekranu wybieramy: Play Now. Podczas odtwarzania pokazuje się okładka płyty odtwarzanego utworu. 

Aplikacja musix neo menu kontekstowe

        Aplikacja musix neo informacje o odtwarzanym utworze

 
Najczęściej zadawane pytania.1. Dlaczego urządzenie wymaga każdorazowo logowania się w serwisie Tidal po przejściu do trybu stand-by i z powrotem (przy pozostawionym podłączeniu do gniazda sieci zasilającej)?

Przejście w tryb stand-by ma miejsce po wyłączeniu urządzenia z pilota, aplikacji sterującej „MusicX Neo” lub z panelu przedniego. W urządzeniach Cocktail Audio przyjęto założenie, że sama konstrukcja systemu powinna ograniczyć do minimum pobór prądu zasilania w przypadku gdy nie jest odtwarzana muzyka. Urządzenie nie musi być wyłączane przez przejście w tryb stand-by i może pozostawać cały czas włączone. W urządzeniach Cocktail Audio przejście w tryb stand-by powoduje tzw. „shut down” całego systemu (wtedy system urządzenia jest całkowicie wyłączany). Dlatego po starcie systemu w wyniku ponownego włączenia (przejścia z trybu stand-by do trybu „on”) konieczne jest ponowne zalogowanie się do serwisu Tidal. Przejście w tryb stand-by nie jest konieczne aby urządzenie pozostało w trybie zmniejszonego poboru energii gdy nie odtwarza muzyki.


2. Dlaczego nie mogę uruchomić Tidala bezpośrednio z menu głównego aplikacji i trzeba w tym celu wejść do obsługi serwisu Tidala przez wspólne menu Serwisów Internetowych.

Tidal jest jednym z wielu serwisów internetowych z zawartością muzyczną takich jak Spotify, Qobuz, Deezer i inne. Serwisy te są dostępne w jednym miejscu w menu urządzenia (i-service, Internet Service). W ten sposób użytkownicy, którzy korzystają częściej z Napstera czy Qobuza nie muszą szukać tych serwisów w głównym menu ekranu urządzenia i aplikacji sterującej.

 

3. Przy wyszukiwaniu utworu w serwisie Tidal nie działa przycisk „enter” klawiatury ekranowej?

W aplikacji zamiast przycisku enter wprowadzony tekst należy zatwierdzić przyciskiem „Search” w wyszukiwarce.

4. Dlaczego na urządzeniu nie mogę stworzyć własnej listy odtwarzania?

Urządzenie pobiera listy odtwarzania bezpośrednio z serwisu Tidal. Serwis ten jest utworzony w ten sposób, że jego pełna funkcjonalność jest dostępna w dedykowanej aplikacji Tidal na komputerach lub w przeglądarkach internetowych. Dlatego własne listy odtwarzania należy najpierw przygotowywać w serwisie Tidal w przeglądarce lub na komputerze.


5. Dlaczego w menu aplikacji w pozycji Internet Services nie włącza się Spotify?

Serwis Spotify działa jako usługa „Spotify Connect” w oddzielnej aplikacji Spotify na komórkę. Sterowanie urządzeniem jest możliwe bezpośrednio z tej aplikacji – Spotify. Dlatego usługa Spotify nie jest widoczna na liście usług w aplikacji sterującej urządzenia, w tym celu należy posłużyć się aplikacją Spotify na komórce. Usługa ta jest jednak widoczna w analogicznym menu na odtwarzaczu bo w przeciwnym razie nie byłoby innej możliwości obsługi tego serwisu bezpośrednio z menu odtwarzacza bez stosowania aplikacji.


Aplikacja musix neo łączenie ze Spotify

 

    Aplikacja musix neo łączenie ze Spotify


6. Dlaczego po zablokowaniu ekranu wyrzuca mnie do głównego menu?

W systemie Android aplikacja działająca w tle jest domyślnie wyłączana przez system w celu oszczędności energii. Aby tego uniknąć należy dla aplikacji sterującej (MusicX Neo) wyłączyć funkcję optymalizacji baterii. W tym celu w ustawieniach systemu Android należy przejść do ekranu „Aplikacje i powiadomienia”, znaleźć aplikację MusicX. Neo. W szczegółach odnajdujemy „Bateria” i klikamy. W kolejnym oknie klikamy „Optymalizacja baterii”, wybieramy filtr „Wszystkie aplikacje” i ponownie wyszukujemy „MusicX”, po kliknięciu wybieramy w menu „Nie optymalizuj”. Uwaga, może to przyspieszyć zużycie baterii jeśli aplikacja jest uruchomiona.

7. Dlaczego po ponownym włączeniu aplikacji nie widzę odtwarzanej listy utworów?

Do listy utworów można przejść klikając w pasek z odtwarzanym utworem u dołu ekranu Pojawi się ekran ze szczegółami odtwarzanego utworu. W prawym dolnym rogu ekranu pojawia się ikona, po kliknięciu w którą otworzy się lista odtwarzania.

8. Dlaczego po uruchomieniu aplikacji nie widzę swojego urządzenia?

Upewnij się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci (np. WiFi). Sprawdź czy urządzenie i telefon/tablet korzystają z tej samej sieci LAN. Jeśli pomimo tego urządzenie nie jest widoczne może to wskazywać na problemy z tzw. komunikacją multicast co występuje zwłaszcza w sieciach WiFi. Na przykład gdy w sieci WiFi są zastosowane punkty dostępowe MikroTik upewnij się, że opcja „multicast-helper” jest ustawiona „full”. W przypadku urządzeń innych producentów sprawdź dokumentację lub poproś o pomoc administratora sieci. W przypadku, kiedy w sieci działa więcej urządzeń Cocktail Audio, za każdym razem należy potwierdzić wybór właściwego (przycisk Select Device).

9. Dlaczego po uruchomieniu aplikacji nie widzę menu głównego?

Menu główne pojawia się po dokonaniu wyboru urządzenia (przyciskiem Select Device).


10. Dlaczego w trakcie odtwarzania utworu nie mogę nic zrobić w menu bezpośrednio na urządzeniu?

W trakcie odtwarzanie utworów menu jest ograniczone tylko do najważniejszych funkcji. Jest to świadoma decyzja projektantów urządzenia podyktowana dbałością o jakość odtwarzania utworów. W urządzeniach cyfrowych sterowanych mikroprocesorem i dekodujących skompresowane pliki muzyczne jakość odtwarzania może zależeć od poziomu zakłóceń generowanych podczas przetwarzania dodatkowych funkcji dostępnych w menu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu całe zasoby sprzętowe urządzenia są zaangażowane w utrzymanie najwyższej jakości odtwarzania dźwięku.

11. Dlaczego po włączeniu aplikacji nie widzę od razu swojego urządzenia?

W przypadku, kiedy w sieci lokalnej sieci komputerowej działa więcej urządzeń, za każdym razem należy potwierdzić wybór właściwego (przyciskiem Select Device).

12. Dlaczego w menu głównym jest widoczny przycisk Audio CD nawet jeśli urządzenie nie posiada napędu?

Zewnętrzny napęd CD jest obsługiwany przez urządzenia Cocktail Audio bez wbudowanego napędu. Nie jest to jednak odtwarzacz ale napęd służący do zgrywania płyt. W różnych urządzeniach Cocktail Audio menu główne różni się w zależności od możliwości urządzenia i obsługiwanych funkcji tym niemniej w każdym przypadku znajduje się tam pozycja Audio CD.

13. Dlaczego urządzenie pozwala na podgłośnienie tylko do 30 maksymalnie?

Jest to metoda ochrony systemu aby "niechcący" nie podać zbyt dużego sygnału do kolumn (w przypadku urządzeń „all on one” takich jak X14, N25AMP czy też X35), lub do zewnętrznego wzmacniacza. Ustawienie to działa przy pierwszym podłączeniu aplikacji sterującej do urządzenia CocktailAudio. Aby to zmienić należy (przy wyłączonym odtwarzaniu) wejść w aplikacji sterującej w menu: SETUP - AUDIO – MAX. VOLUME i tam ustawić kursor na wybranym poziomie głośności maksymalnej.

Zapytaj o szczegóły

Przepisz kod

weryfikator


Produkty z tej samej kategorii

ROSE RS201E

ROSE RS201E

System all-in-one:
- odtwarzacz sieciowy
- DAC
-wzmacniacz zintegrowany

9 500,00 zł

Ulubione

CocktailAudio X14 - odtwarzacz sieciowy

CocktailAudio X14 - odtwarzacz sieciowy

Odtwarzacz sieciowy/ Serwer muzyczny
DAC Chip: CS4350, All in one
Wejścia: Gbit ETH, BT aptX, 2x USB 3.0 tył, 1x USB 2.0 przód
Wyjścia cyfrowe: Toslink, coax RCA
Wyjścia: RCA, zaciski głośnikowe, słuchawkowe jack 6,3mm

3 490,00 zł

Ulubione

Odtwarzacz sieciowy CocktailAudio X35 Silver

CocktailAudio X35 - odtwarzacz sieciowy, streamer

Odtwarzacz sieciowy/ DAC/ wzmacniacz/ wzmacniacz słuchawkowy
CD/ FM DAB/ pre gramofonowy
DAC Chip ES9018K2M
Wyjścia analogowe: RCA PRE-OUT
Wyjścia cyfrowe: COAXIAL, TOSLINK, AES/EBU XLR, I2S( USB HDMI)
Wejścia analogowe: RCA, 3.5mm Jack, Phono
Wejścia cyfrowe: COAXIAL, TOSLINK, AES/EBU XLR

7 950,00 zł 8 400,00 złNajniższa cena z 30 dni: 8 400,00 zł

 • -5%

Ulubione

SOUNDAWARE AUDIO D280

SOUNDAWARE AUDIO D280

Odtwarzacz sieciowy
Wyjścia cufrowe: I2S HDMI, RCA coax, Toslink
Wejścia cyfrowe: BT, USB

3 500,00 zł 7 360,00 złNajniższa cena z 30 dni: 7 360,00 zł

 • -52%

Ulubione

Novatron CocktailAudio N25 srebrny

CocktailAudio N25 - odtwarzacz strumieniujący, streamer

Odtwarzacz sieciowy/ DAC
Radio FM/DAB
DAC Chip: ESS ES9018K2M
Wyjścia analogowe: RCA PRE-OUT    
Wyjścia cyfrowe: COAXIAL, TOSLINK, USB HDMI
Wejścia cyfrowe: COAXIAL, TOSLINK, HDMI eArc, USB

5 489,99 zł

Ulubione

Lumin T3

Lumin T3

Odtwarzacz strumieniowy, streamer
Dual ES9028Pro SABRE DAC
Wyjścia: XLR, RCA
Wyjścia cyfrowe: Coax BNC, USB
Tidal Connect
MQA, DSD256

23 989,99 zł

Ulubione

Cocktail Audio Remote

CocktailAudio Dodatkowy Pilot

Pilot do urządzeń CocktailAudio

650,01 zł

Ulubione

CocktailAudio X40 - streamer sieciowy

CocktailAudio X40 - streamer sieciowy

Odtwarzacz sieciowy/ DAC/ wzmacniacz słuchawkowy/
CD/ FM DAB/ pre gramofonowy
DAC Chip ES9018K2M

6 100,00 zł

Ulubione